El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts a la present pàgina web per HERETAT GUILERA SL (d'ara endavant CAVA GUILERA) amb NIF nº B63200240 i domicili a MASIA CA L'ARTIGAS S/N de (08739) LAVERN (BARCELONA).

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privadesa, accessibles a través de l'enllaç “Avisos Legals”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

Aquest contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF en el moment de la contractació.

IMPORTANT: En prémer el botó “Comprar” vostè consent expressament que el servei objecte del present contracte iniciï la seva prestació dins del període legal de desistiment (14 dies) per la qual cosa, d'acord amb l'article 103.di 108.3 del Reial Decret Legislatiu 1 /2007, de 16 de novembre, de defensa dels consumidors i usuaris, quan el servei hagi estat prestat totalment perdrà el dret al desistiment i, quan el servei hagi estat prestat parcialment, en cas de desistiment, haurà d'abonar la part proporcional. 

1. PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a CAVA GUILERA les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establertes a la web wwww.cavaguilera.com per als productes escollits.

Els productes que s'ofereixen en aquesta web estan subjectes a l'impost del valor afegit (IVA) que es detalla a part per a cada producte.

Les despeses de transport a la Península Ibèrica (a excepció de les Balears i les Canàries) estan incloses en el preu dels productes, CAVA GUILERA ofereix enviaments gratuïts per a la península amb l'excepció abans esmentada. 

Les despeses de transport per a la resta dels països de la Unió Europea, els EUA, Chong Kong i el Japó s'afegiran al final del procés de compra. En aquests supòsits el client pot optar entre: (1) Recollir la comanda al magatzem de CAVA GUILERA o (2) Sol·licitar que el producte us sigui lliurat al domicili indicat al formulari habilitat durant el procés de compra. En aquest cas, el lliurament es considera efectuat igualment a partir del moment en què el Producte ha estat posat a disposició del client al magatzem de CAVA GUILERA, per la qual cosa és el client qui està contractant l'empresa de transport i sent CAVA GUILERA únicament facilitadora del servei del dit tercer transportista.

Un cop finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament d'aquesta, a la pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió , embalatge i d'enviament, si escau, que es reflectiran a l'ordre de comanda en el moment d'efectuar la compra ia la factura.

No s'inclou tot allò que no aparegui especificat a la descripció com inclòs.

2. PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d'aquesta pàgina web només podran ser realitzats comandes per persones físiques de més de 18 anys i societats per raó del tipus de producte.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només cal seguir els passos següents: 

a. Trieu el producte que vulgueu adquirir. 

b. En seleccionar un producte podrà ser afegit al Cistell de la Compra i podrà triar entre seguir comprant o tramitar la comanda. 

c. Per tramitar la comanda heu d'emplenar un formulari amb les vostres dades personals per formalitzar el procediment de compra.

d. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un per un els articles seleccionats i es calcula el preu total. 

e. Així mateix, caldrà indicar les adreces de facturació i entrega de la compra realitzada. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament.  

f. Un cop tramitat el procés, cal marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda. 

g. A la pàgina web se us facilitaran els mecanismes perquè es pugui efectuar el pagament en funció del sistema escollit en cada cas. 

h. Un cop introduïdes les dades per al pagament, haureu de confirmar la comanda prement el botó “Comprar”. 

i. Un cop premut el botó “Comprar” es procedirà al lliurament del producte i/oa la confirmació del servei contractat. 

El CLIENT es dóna per informat que les fotografies i descripcions dels productes a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes i serveis oferts, per la qual cosa és possible que puguin diferir de l'original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es fan merament a títol informatiu.

3. DISPONIBILITAT I LLIURAMENT

Els productes oferts per CAVA GUILERA es troben disponibles per a la seva distribució a tota la Unió Europea, EUA,  Hong Kong i Japó.

Les comandes es processaran un cop rebut el pagament.

Els productes oferts per CAVA GUILERA estaran sempre subjectes a disponibilitat que s'indicarà específicament a la nostra Web per a cada producte per la qual cosa, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s'informarà degudament de la manca de disponibilitat al client per a la compra. En condicions normals, tots els productes que apareixen a la nostra Web es troben disponibles per al lliurament en els terminis indicats.

En els casos en què, una vegada realitzada la comanda, el producte contractat pel CLIENT estigui esgotat, se n'informarà degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars d'igual preu i qualitat al comprat. Si tot i així, el CLIENT no estigués interessat a acceptar l'alternativa proposada, CAVA GUILERA procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l'informarà dels tràmits i els terminis de reemborsament.

Com a norma general, el termini màxim de lliurament en domicili per als enviaments a la Península Ibèrica serà de 48 hores des del moment de la compra ia partir del moment en què n'hem confirmat el pagament. Per a qualsevol altra destinació, el termini màxim oscil·larà entre una i quatre setmanes. Aquests terminis de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per a CAVA GUILERA.

Els lliuraments i les recollides es realitzaran els dies laborables (dilluns a divendres). És recomanable que el CLIENT comuniqui les vostres preferències horàries per al lliurament en emplenar les dades de la comanda a l'apartat destinat a Comentaris.

El lliurament del producte comprat a domicili s'efectuarà pel transportista juntament amb un albarà de lliurament a l'adreça indicada a l'ordre de comanda que el client haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.  

Si no fos possible el lliurament a l'adreça indicada per absència del destinatari, el transportista es posarà directament en contacte amb el CLIENT, i se li indicarà detalladament els passos que cal seguir. En cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-se consignat una adreça errònia, el cost de la reexpedició de la comanda anirà a càrrec del CLIENT. CAVA GUILERA no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de les peces comprades per causes atribuïbles al transportista.

En cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-se consignat una adreça errònia, el cost de la reexpedició de la comanda anirà a càrrec del CLIENT. CAVA GUILERA no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de les peces comprades per causes atribuïbles al transportista.

Per tal que en tot moment estigui informat de la gestió de la vostra compra, rebreu per correu electrònic un avís de la confirmació de la vostra comanda i del pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l'estat de la comanda enviant un correu electrònic a l'adreça info@cavaguilera.com oa través de www.cavaguilera.com. 

4. PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S'accepta les formes de pagament següents: 

- Targeta de Crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancària Banco Santander a través de la passarel·la de pagament.

– Paypal: Connectant directament amb Paypal.

– Domiciliació bancària: facilitant-nos el número de compte corrent segons les instruccions de la web i acceptant la domiciliació del rebut. Aquesta opció només està disponible per a empreses espanyoles.

Un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació del mateix.

CAVA GUILERA no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit i només conservarà les dades bancàries del CLIENT a l'efecte de fer la domiciliació bancària del pagament. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte o prestació del servei, per la qual cosa CAVA GUILERA no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment que hagi rebut el pagament del mateix. CAVA GUILERA es reserva el dret a cancel·lar temporalment o definitivament els serveis prestats, davant de qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

5. FACTURES

En realitzar el pagament corresponent, rebrà la Factura de la seva compra en format PDF al correu electrònic que hagi indicat a aquest efecte en el moment de tramitar la comanda. 

En cas de voler obtenir una factura a nom de la vostra empresa, el CLIENT ha d'introduir les dades fiscals en el procés de compra perquè aquesta s'enviï automàticament a l'adreça de correu electrònic.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, i CAVA GUILERA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

6. GARANTIA

A CAVA GUILERA ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, encara que atesa la naturalesa dels mateixos no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el producte o servei correctament, ens ho haurà de comunicar al més aviat possible indicant-nos la incidència, que intentarem solucionar el més aviat possible si es verifica l'error.

La composició dels productes és la que s'indica a la descripció de la seva fitxa tècnica. CAVA GUILERA no es fa responsable dels possibles efectes ocasionats per reaccions al·lèrgiques als components dels mateixos.

7. DEVOLUCIONS

Les condicions de devolució següents dels nostres productes no s'apliquen en el cas d'exercici del dret de desistiment. 

Atesa la naturalesa de lobjecte del present contracte no és possible efectuar devolucions quan es tracti dun servei (allotjament a casa rural).

Només s'admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica, danys al transport o errors de lliurament. En qualsevol cas, no han d'haver transcorregut més de 14 dies des de la recepció del producte i s'han d'incloure l'embalatge i els accessoris. Es comprovarà prèviament a l'acceptació que es tracta d'un defecte o anomalia de fabricació o embalatge i no un ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents. S'acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d'error a la comanda s'oferirà a CLIENT, si és possible, la reparació de la peça o la substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap mena de compensació. Les despeses que generi l'enviament de la comanda reparada o correcta aniran a càrrec de CAVA GUILERA.

En tot cas, la devolució queda sempre subjecta a l'examen previ per part de CAVA GUILERA de l'estat del producte objecte de devolució ia la verificació que s'han complert els requisits exigibles en aquestes condicions de venda. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, reemborsarem l'import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van fer servir per fer el pagament.

CAVA GUILERA es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l'enviament d'un correu electrònic a info@cavaguilera.com fent una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, cal assenyalar el nom i els cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

8. DRET DE DESISTIMENT

Atesa la naturalesa del producte (producte perible) ia les seves condicions de conservació i d'acord amb l'article 103 punts dye del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de defensa dels consumidors i usuaris, el dret de desistiment no és aplicable a aquest contracte. 

El dret de desistiment només és aplicable quan es tracti de prestació de serveis. Teniu dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació, llevat dels contractes que es refereixin a:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el dret de desistiment.

b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.

c) El subministrament de béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de subscriure el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.

h) Els contractes en què el consumidor i l'usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s'ha d'aplicar als serveis o béns addicionals esmentats .

i) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament d'aquestes publicacions.

k) Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.

l) El subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el consentiment previ exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva que en conseqüència perd el dret de desistiment.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la subscripció del contracte.

Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar-nos a HERETAT GUILERA, SL, MASIA CA L'ARTIGAS S/N, 08739 Barcelona, correu electrònic: info@cavaguilera.com, la vostra decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca ( per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A l'atenció de

HERETAT GUILERA, SL

MASIA CA L'ARTIGAS S/N

08739 Barcelona

info@cavaguilera.com 

Per la present us comunic que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Rebut/Comanda el:

Nom del consumidor:

Signatura del consumidor

Data

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part seva d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, us retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part seva d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

El CLIENT suportarà els costos directes de devolució dels béns, per la qual cosa es deduirà del reemborsament el cost de recollida, tret del cas que el motiu sigui de qualitat defectuosa, error en l'enviament per part nostra o canvi de talla.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Si el servei objecte del present contracte hagués iniciat durant el termini de desistiment, dacord amb larticle 108.3 de la llei 1/2007, podrem retenir la part proporcional corresponent al servei prestat i, en el cas que el servei shagi prestat totalment , d'acord amb l'article 103.a de la llei esmentada, el dret de desistiment no és aplicable. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el CLIENT hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

Pel que fa a productes físics peribles, atesa la naturalesa d'aquests productes (perible) ia les seves condicions de conservació i d'acord amb l'article 103 punts die del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de defensa dels consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no és aplicable a aquest contracte.

9. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

Aquest contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i la tramesa al CLIENT d'un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

CAVA GUILERA es reserva el dret de modificar de qualsevol manera les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

10. OBLIGACIONS DE LES PARTS

CAVA GUILERA es compromet a proporcionar al CLIENT els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant-ne un equip tècnic i informàtic adequat, ia gestionar les operacions de logística, tramesa i entrega de la compra realitzada a través del transportista.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la vostra disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda ia la seva recepció al lloc indicat per al lliurament. 

CAVA GUILERA no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries als dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a CAVA GUILERA qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles errors, errors i ús del servei contractat.

11. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es faran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de CAVA GUILERA qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT ho haurà de posar en coneixement de CAVA GUILERA a l'e-mail o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, us informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, teniu l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça info@cavaguilera.com indicant a l'assumpte la paraula BAIXA.

12. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals dús i la política de privadesa de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent-hi, si escau, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en aquest contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integrament i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les vostres dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

13. NORMATIVA APLICABLE

Aquest contracte té caràcter mercantil, i es regeix i s'interpreta d'acord amb les lleis espanyoles.

En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts se sotmetran als jutjats o tribunals que siguin competents en cada cas , sempre que l'usuari sigui consumidor.

En els casos en què es prevegi que les parts es puguin sotmetre a un fur, aquestes se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre. 

14. DADES PERSONALS 

Veure Política de Privadesa.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 20/7/2018. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comproveu la data d'emissió en cada ocasió en què us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s'ha produït cap modificació que us afecti.